ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100256
نام معدن : نوروزآباد
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 45261-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/12/11
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت فراورده هاي مواد معدني آذر کمال
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-بلوار آيت اله ملکي -خ آذري پلاک 3
تلفن : 04113337595

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران