ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100240
نام معدن : کيارق کليبر
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 10550-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1386/3/12
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : محمد علي پور قربان
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-چهار راه ابوريحان -خ سعدي بن بست حافظ
تلفن : 09143101633

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران