ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100136
نام معدن : بابا قاضي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 26397-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/12/24
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت معدني نسوز سميرم
آدرس دفتر مرکزی : تهران -يوسف آباد خ ابن سينا پلاک 96
تلفن : 09121237930

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران