ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 932669
نام معدن : آلاداغ قوچان
استان : خراسان رضوي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 30450
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/11/26
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شركت صنعتي معدني آلاداغ قوچان
آدرس دفتر مرکزی : قوچان-فرهنگيان 2-بلوار استقلال-استقلال8-بعد از چهارراه اول-پلاك 42
تلفن : 09156592915-05812211867
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران