ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121150
نام معدن : آق کند ميانه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 105-10160
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1385/3/22
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنعتي معدني سوراجين
آدرس دفتر مرکزی : تهران يوسف اباد-خيابان ابن سينا-نبش31-پلاک82-طبقه سوم-واحد6
تلفن : 021-88107236

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران