ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121149
نام معدن : سنگ قيمتي کريزوکلا کلو
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 1375642871
شماره پروانه / مجوز : 105/19402
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : -/-/-
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : وطن خواه ابدي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز خيابان آزادي روبروي دانشگاه هنر بن بست كياور پلاك 698
تلفن : 09141066199

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران