ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121033
نام معدن : کرد کندي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 21206-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1390/6/12
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : خديجه تفرشي آزاد
آدرس دفتر مرکزی : چاراويماق-قره آغاج -خ شهيد مطهري پلاک 7-3
تلفن : 09141255425

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران