ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121019
نام معدن : بيگلرکندي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 8413-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/6/4
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت بازرگاني صادراتي سپاهان کالاي حبيب
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - خ استانداري -بن بست يزدان شماره 5 واحد 8
تلفن : 03112218313

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران