ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120997
نام معدن : تيل
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 34360-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/9/20
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : سيد حسين حسيني اقدم
آدرس دفتر مرکزی : شبستر-بلوار شيخ محمود -جنب نمايشگاه کالسکه
تلفن : 09148151090

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران