ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120990
نام معدن : تازه کند محمد آباد
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 23722-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/7/1
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : رقيه لشگري
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-چهار راه لاله -خ لاله کوي شهيد صمدي 6 متري اول پلاک 30
تلفن : 09141053349

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران