ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120958
نام معدن : خاک صنعتي چخماقلو
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 45060-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1388/12/18
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : فريدون تيموري
آدرس دفتر مرکزی : تهران-سه راه طالقاني -ابتداي خواجه نصير پلاک 316 واحد7
تلفن : 09121106283

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران