ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120950
نام معدن : خاک صنعتي مهمان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 32611-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1388/9/4
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : راشد احمدي مهمان
آدرس دفتر مرکزی : قره چمن-روبروي اداره راه وترابري -سوپر مارکت احمدي
تلفن : 09149314584

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران