ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120948
نام معدن : ميکاي جداقيه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 49298
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1385/7/24
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : مرضيه غيوردوست
آدرس دفتر مرکزی : تبريز -ياغچيان -18 متري قدس -12 متري رضوان واحد b3
تلفن : 04113849377

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران