ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120947
نام معدن : ماسه بادي اوغلي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 12658-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1388/4/17
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : محمد افسري
آدرس دفتر مرکزی : خ آخوني -روبروي بازارچه امير کبير کوي شهيد کريمي بلوک a3راه پله 4
تلفن : 09143159958

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران