ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120907
نام معدن : ساري تپه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 22502-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1387/5/29
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنايع خاک چيني ايران
آدرس دفتر مرکزی : تبريز - خ آزادي جنب نهضت سوادآموزي خ جنت ساختمان 41
تلفن : 02122018107

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران