ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100265
نام معدن : آبگرم
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 29680-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1388/8/10
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنعتي معدني نگين آبگرم چاراويماق
آدرس دفتر مرکزی : کرج -عظيميه -خ طالقاني شمالي خ کوکب غربي بلوک 42 واحد 9
تلفن : 02612532217

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران