ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100245
نام معدن : منشکه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 3857-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1387/1/31
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت پرديس درخشان
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ آفريقا -خ سايه پلاک 541
تلفن : 09143230988

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران