ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100241
نام معدن : قزل داغ زمهرير
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 11403-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1386/3/20
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شركت آذر كائولن
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-خ راه آهن -ايستگاه سرچشمه ساختمان ميلاد طبقه 3پلاك307
تلفن : 5510014 0411

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران