ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100228
نام معدن : شهريار
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 5654-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1385/11/3
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت معدني کان آذرتبريز
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-خ ششگلان -روبروي بانک ملي -نبش کوچه صفا -پلاک 1/16 طبقه 2
تلفن : 04115260677

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران