ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100224
نام معدن : منديل بسر
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 22719-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1385/7/5
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شیرین باصري حسين احمدي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز- جاده آذرشهر -کيلومتر 18 -کارخانه نساجي تبريز
تلفن : 2662667 0412

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران