ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100170
نام معدن : محمد آباد
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز :
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/11/28
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت منطقه اي معادن آذربايجان
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-خ آزادي خ ملت بالاتر از دارائي
تلفن : 4795264 0411

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران