ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100169
نام معدن : قره بورون آذرشهر
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 26602-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/11/27
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت فرآورده هاي معدني کهن
آدرس دفتر مرکزی : تبريز -وليعصر -فلکه معلم -ساختمان چتر آبي طبقه 2
تلفن : 3304735 0411

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران