ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100156
نام معدن : پرچين بلاغي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 16430-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/7/22
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت معدني آذر پرچين
آدرس دفتر مرکزی : تهران -پاکدشت صندوق پستي195/33955
تلفن : 09121215706 33582518 - 021

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران