ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100153
نام معدن : پيرسقا
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 9885-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/7/2
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت توانگران سهند
آدرس دفتر مرکزی : تبريز- وليعصر - خ معلم -فلکه رودکي ساختمان چيني پلاک 1
تلفن : 09143122078-3310697

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران