ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100148
نام معدن : آخوند قشلاقي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 7942-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/4/7
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت تعاوني 825 ساحل نمک زاوشت بناب
آدرس دفتر مرکزی : بناب خ امام ميدان بسيج روبروي ايران خودرو
تلفن : 04127221919

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران