ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100138
نام معدن : طاووسلو
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 25991-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/12/26
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت معدني کان آذر تبريز
آدرس دفتر مرکزی : تبريز خ ششگلان نبش کوچه صبا پ 1/16 طبقه 2
تلفن : 04115239430-04115249239

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران