ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100128
نام معدن : سفيد خانه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 18465-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/9/17
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : ناصر فرد
آدرس دفتر مرکزی : تبريز- کوي منظريه 20 متري 2 بن بست رجبي کاشي 10 طبقه 1
تلفن : 09143156610

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران