ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100116
نام معدن : آق کند
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 24489-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/1/30
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : حسن نظري
آدرس دفتر مرکزی : قره آغاج خ امام جنب تعميرگاه برادران نظري پ 200
تلفن : 04246722559

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران