ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100113
نام معدن : زنوزق3
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 24523-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/12/25
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت خاک آوران نويد صنعت
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ شريعتي پل سيد خندان ميرمطهر پ 4
تلفن : 0218849865

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران