ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100099
نام معدن : پسيان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 17694-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/9/11
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنايع شيميايي کاوه سودا
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک خ ليدا پ8
تلفن : 0218887931
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران