ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100083
نام معدن : عجمي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 10858-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/6/10
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : ناصر فرج زاده
آدرس دفتر مرکزی : اروميه -شهرک صنعتي -خ چهارم -کارخانه انبساط پرليت زمرد پوميس
تلفن : 2383284 0443
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران