ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100071
نام معدن : سلطان احمدلو
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 119455873190
شماره پروانه / مجوز : 35222-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/2/18
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت بازرگانی صنایع پرلیت آذربایجان
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-سربالائی ولیعصر-اول توانیر جنوبی-جنب کوچه سیاح-طبقه سوم-پلاک 4
تلفن : 09141420330
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران