ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100070
نام معدن : قلندر
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز :
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1393/2/17
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت مهندسي دانش زمين
آدرس دفتر مرکزی : تهران خيابان استاد نجات الهي جنوبي - کوچه سلمان پاک -پلاک 1 واحد3 - کدپستي 1599687118
تلفن : 02188308423
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران