ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100064
نام معدن : خاک صنعتي زنوزق1
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 11001-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/2/14
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شركت توليدي پودرسازان
آدرس دفتر مرکزی : تهران - بلوار کشاورز غربي مابين کارگر و جمالزاده -نبش کوچه صمصاميان پ 1
تلفن : 02188793425
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران