ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100046
نام معدن : رازيان خضرلو
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 9031-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/6/21
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنايع شيميايي کاوه سودا
آدرس دفتر مرکزی : تهران وليعصر بالاتر از ميدان ونک ليدا پ 8
تلفن : 02188878953
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران