ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100042
نام معدن : آرازگوني
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 102003483940
شماره پروانه / مجوز : 105/7777
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1387/6/31
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت آراز گون آي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-خ راه آهن-ساختمان ميلاد طبقه 4 واحد 402
تلفن : 04135510014
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران