ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100030
نام معدن : ني باغي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز :
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/2/15
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت افرند توسکا
آدرس دفتر مرکزی : تهران -خ توحيد نبش کوچه نادر شماره 1
تلفن : 66929086 021
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران