ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100024
نام معدن : الماس
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 4857
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/12/14
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت پودران داش اسکو
آدرس دفتر مرکزی : اسکو- خ شريعتي کوي صفا 6 متري 2 پلاک 148
تلفن : 09143068712
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران