ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100017
نام معدن : خطب 1
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 4496
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/9/13
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : علي تيموري
آدرس دفتر مرکزی : مراغه -خ کاشاني پاساژ وحدت طبقه 2 صندوق پستي 393
تلفن : 2229849 0421

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران