ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100015
نام معدن : امير آباد
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 1259
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1376/3/20
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت افرند توسکا
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ توحيد نبش کوچه نادر 1
تلفن : 09141240377

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران