ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100014
نام معدن : شيرين بلاغ 2
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 2286
شماره پروانه / مجوز : 1999
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/7/13
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت گسترش پرليت آذربايجان
آدرس دفتر مرکزی : شهرک صنعتي بستان آباد خ سوم روبروي نئوپان سازي
تلفن : 8-4126779-0432

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران