ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100006
نام معدن : زگلوچه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 465
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/2/3
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : جعفر مددي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز خ آزادي جنب کلينيک فجر پ 200
تلفن : 09144013893

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران