ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100005
نام معدن : خطب مراغه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 5866
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1378/12/26
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنعتي معدني پژوهشي نسوزخطب
آدرس دفتر مرکزی : تهران -يوسف آباد خ ابن سينا پلاک82
تلفن : 88718897 021

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران