کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1325  
تعداد معادن انتخاب شده 13253 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
طاووسلو1100138آذربايجان شرقي روباز
آخوند قشلاقي1100148آذربايجان شرقي روباز
پيرسقا1100153آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
کائولن و سنگ ساختماني زنوز1100154آذربايجان شرقي روباز
پرچين بلاغي1100156آذربايجان شرقي روباز
سيليس خواجه مرجان1100163آذربايجان شرقي روباز
قره بورون آذرشهر1100169آذربايجان شرقي روباز
محمد آباد1100170آذربايجان شرقي روباز
وردوق ميانه1100171آذربايجان شرقي روباز
گويدرق1100173آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران