کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1204  
تعداد معادن انتخاب شده 12035 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
چشمه شور حلقه دره ساوجبلاغ31122200البرز روباز
اميرنان طالقان31122202البرز روباز
حسن آباد آقچه مزار31122203البرز روباز
شلمزار31122207البرز روباز
سنگ آهک وشگين31122226البرز روباز
هيو واسکنان31142196البرز زير زميني زغالسنگ
گراب طالقان31232205البرز زير زميني غير زغالسنگ
آتشگاه کرج31322180البرز روباز
لمبران31322181البرز روباز
باغستان کرج31322182البرز روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران