کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1224  
تعداد معادن انتخاب شده 12239 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
سنگ لاشه مرمر آراگونيتي قارلق30322471خراسان شمالي روباز
شن و ماسه البرز30322472خراسان شمالي روباز
شن و ماسه اترک30322473خراسان شمالي روباز
گچ فرجاد صفي آباد 230322474خراسان شمالي روباز
شن و ماسه ابوذر30322475خراسان شمالي روباز
شن و ماسه ابراهيم آباد30322476خراسان شمالي روباز
شن و ماسه آقداش30322477خراسان شمالي روباز
پوزولان شيرغان30322478خراسان شمالي روباز
شن و ماسه آذين کاوان30322479خراسان شمالي روباز
گچ خاکي گرزوي شيروان30322480خراسان شمالي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران