کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1325  
تعداد معادن انتخاب شده 13253 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
سنگ آهن امين آباد28222529يزد روباز
سنگ آهن دارستان28222544يزد روباز
لاشه آهکي مرمريت بيشه دربهاباد28222546يزد روباز
لاشه آهکي بيشه دربهاباد28222547يزد روباز
فلدسپات نگين خضرآباد28222579يزد روباز
هماتيت عرفان-حميدزارع28222596يزد روباز
بنتونيت زرين28222683يزد روباز
سنگ آهن درين28222705يزد روباز
سرب و روي چاه درويش28222721يزد روباز
سنگ آهن کوثر کوير28222733يزد روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران