کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1316  
تعداد معادن انتخاب شده 13157 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
آهک و خاک رس رشکان اروميه212268آذربايجان غربي روباز
قلي بيگلو2332164اردبيل روباز
بزنين اردستان422515اصفهان روباز
شرکت چوار آجر532071ايلام روباز
آلوويوم 1632190بوشهر روباز
گرداب فلارد832129چهارمحال و بختياري روباز
آلاداغ قوچان932669خراسان رضوي روباز
سربند1032149خوزستان روباز
صوفيان1100004آذربايجان شرقي روباز
خطب مراغه1100005آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران