کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 803 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
زينت لو31100260آذربايجان شرقي روباز
آبگرم1100265آذربايجان شرقي روباز
تزاورتن چورس شماره 2 چايپاره1111048آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تک داش زرقان1111296آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
ساري تپه1120907آذربايجان شرقي روباز
باريت دريان1120908آذربايجان شرقي روباز
گلدرق1120911آذربايجان شرقي روباز
ماسه بادي اوغلي1120947آذربايجان شرقي روباز
ميکاي جداقيه1120948آذربايجان شرقي روباز
خاک صنعتي مهمان1120950آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران