کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 77  
تعداد معادن انتخاب شده 768 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
تراورتن ومرمر داشکسن1411267آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
خاتون آباد 21411274آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
دستجرد41411278آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن سفيد وکرم وليموئي داشکسن 31411283آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن کرم صوفيان1411287آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
لاشه و مالون امام چاي1411292آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
مرمر جوکندي1411295آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
منشکه 21411306آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
مرمريت بوکت1411315آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
بزوجيق1411316آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران