کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 803 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
توته خانه و تيپيکدره1100134آذربايجان شرقي روباز
بابا قاضي1100136آذربايجان شرقي روباز
طاووسلو1100138آذربايجان شرقي روباز
آخوند قشلاقي1100148آذربايجان شرقي روباز
پيرسقا1100153آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
کائولن و سنگ ساختماني زنوز1100154آذربايجان شرقي روباز
پرچين بلاغي1100156آذربايجان شرقي روباز
سيليس خواجه مرجان1100163آذربايجان شرقي روباز
قره بورون آذرشهر1100169آذربايجان شرقي روباز
محمد آباد1100170آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران