کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 803 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
قشلاق1121146آذربايجان شرقي روباز
قيماسخان1121148آذربايجان شرقي روباز
سنگ قيمتي کريزوکلا کلو1121149آذربايجان شرقي روباز
آق کند ميانه1121150آذربايجان شرقي روباز
حسين آباد1121155آذربايجان شرقي روباز
شيويار1121156آذربايجان شرقي روباز
آهک و تراورتن حيدرآباد تسوج1121157آذربايجان شرقي روباز
تازه کند-قره ناز1121158آذربايجان شرقي روباز
شيرين بلاغ 11121164آذربايجان شرقي روباز
شهنواز1121179آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران